Daily Archives: 14 באפריל 2015

  1. Home
  2. /
  3. Archive for אפריל 14th, 2015
שטוי יצחק רנטו

שטוי יצחק רנטו

Posted in : נווה ימין on by : ערן שאקי Comments:

בן אברהם וג’וליה יליד זילטן, לוב נולדתי בשנת 1939 בלוב. אבי היה סיטונאי מזון וחיינו ברמה גבוהה. היה לנו בית גדול, עוזרת ומטפלת. להוריי היו…

READ MORE
שגב רחל

שגב רחל

Posted in : נווה ימין on by : ערן שאקי Comments:

בת שלום וזמירלדה בוארון ילידת טריפולי, לוב נולדתי בשנת 1934 בטריפולי, לוב. הוריי היו אמידים. אבי היה מתווך נדל”ן וסוחר. אמי טיפלה בשמונה ילדים. בילדותי…

READ MORE
רוקח לאה

רוקח לאה

Posted in : נווה ימין on by : ערן שאקי Comments:

בת שלמה וקלרה אטון ילידת טריקלה, יוון נולדתי בשנת 1936 בטריקלה, יוון. אבי היה סוחר בגדים ואמי הייתה תופרת. היו לי שני אחים וארבע אחיות….

READ MORE
רוקח יוסף

רוקח יוסף

Posted in : נווה ימין on by : ערן שאקי Comments:

בן מבורך ועליזה יליד טריפולי, לוב נולדתי בשנת 1933 בטריפולי, לוב. אבי היה בעל בית קפה, ואמי עקרת בית. גרנו בבית פרטי גדול בן 12…

READ MORE
קבליס רפאל

קבליס רפאל

Posted in : נווה ימין on by : ערן שאקי Comments:

בן אליהו ואסתר יליד טריקלה, יוון נולדתי בשנת 1930 בעיר טריקלה, יוון. אבי היה סנדלר ואמי תופרת. היה לי אח מבוגר ממני ושתי אחיות. חיינו…

READ MORE
קבליס רבקה

קבליס רבקה

Posted in : נווה ימין on by : ערן שאקי Comments:

בת שלמה וקלרה אטון ילידת טריקלה, יוון נולדתי בשנת 1935 בעיר טריקלה, יוון. אבי היה סוחר בגדים ואמי עסקה ברקמה. היו לי שני אחים וארבע…

READ MORE
סופיר אסתר

סופיר אסתר

Posted in : נווה ימין on by : ערן שאקי Comments:

בת רחמים ומטילדה בוגנה ילידת סוס, טוניסיה נולדתי בשנת 1943 בעיר סוס שבטוניסיה. עד המלחמה, היחסים עם הערבים המקומיים היו טובים. אבי היה שוחט, ואמי…

READ MORE
סולטן רפאל

סולטן רפאל

Posted in : נווה ימין on by : ערן שאקי Comments:

בן יעקב ולונה יליד לאריסה, יוון נולדתי בשנת 1927 בלאריסה, יוון. היו לי עוד שמונה אחים ואחיות. אבי היה בעל חנות נעליים בעיר לאריסה. בשנת…

READ MORE
סולטן יום-טוב

סולטן יום-טוב

Posted in : נווה ימין on by : ערן שאקי Comments:

בן יעקב ולונה יליד לריסה, יוון נולדתי בשנת 1932 בלריסה, יוון. אבי היה סנדלר. היינו תשעה ילדים במשפחה. הפרנסה הייתה בדוחק, ואמי התקשתה לטפל בכל…

READ MORE
סולטן אסתר

סולטן אסתר

Posted in : נווה ימין on by : ערן שאקי Comments:

בת אליהו ורחל פנגס ילידת חלקידה אֵויה, יוון נולדתי בשנת 1938 בחלקידה אֵויה, יוון. אבי היה פחח. היה לי אח, חיים, ולאחר המלחמה נולדו עוד…

READ MORE

כהן בת שבע

Posted in : נווה ימין on by : ערן שאקי Comments:

בת אברהם ורוזה לנגרין ילידת אתונה, יוון נולדתי בשנת 1931 באתונה בירת יוון. אבי היה סוחר בדים, אמי הייתה עקרת בית. היו לי שתי אחיות….

READ MORE
יחבש משה

יחבש משה

Posted in : נווה ימין on by : ערן שאקי Comments:

בן דניאל ואסתר יליד וולוס, יוון נולדתי בשנת 1929 בעיר וולוס, יוון. בזמן מלחמת העולם השנייה ברחתי מכפר לכפר. במהלך נדודיי חליתי וגם נפצעתי בעיני….

READ MORE

עיצוב ותוכן : ערן שאקי

פיתוח: joomaster בניית אתרים