Daily Archives: 14 באפריל 2015

  1. Home
  2. /
  3. Archive for אפריל 14th, 2015
ישראלי (בן יוסף) פנינה

סנדר טוני

Posted in : גן חיים on by : ערן שאקי Comments:

בת פייביש ואסתר שיה ילידת ביוולר, רומניה נולדתי בשנת 1926 בביוולר, רומניה. אבי היה סוחר. למדתי בבית הספר היסודי בעיירה. הספקתי ללמוד חודש אחד בתיכון…

READ MORE
ישראלי (בן יוסף) פנינה

ישראלי (בן יוסף) פנינה

Posted in : גן חיים on by : ערן שאקי Comments:

בת שמעון ואסתר זילברינג ילידת מרקושוב, פולין נולדתי בשנת 1936 לשמעון ואסתר זילברינג. בעת המלחמה הייתי ילדה קטנה בת שלוש. התחבאתי עם הוריי בבונקר אצל…

READ MORE
יוסיפוביץ' ז'נט

יוסיפוביץ’ ז’נט

Posted in : גן חיים on by : ערן שאקי Comments:

בת יוסף ואסתר-ברכה ברש ילידת בורדוג’ן, רומניה נולדתי בשנת 1923 בבורדוג’ן, רומניה. אבי היה סוחר עצים. מרבית התושבים בעיר היו יהודים. למדתי בבית ספר יסודי…

READ MORE

טאוב חנה

Posted in : גן חיים on by : ערן שאקי Comments:

בת משה וברכה ילידת הונגריה נולדתי בשנת 1923 בטרנסילבניה, חבל ארץ שהיה תחת שלטון הונגרי. נשלחתי עם הוריי וארבעת אחיי ואחיותיי למחנה ההשמדה אושוויץ בירקנאו….

READ MORE
זילברמן צפורה

זילברמן צפורה

Posted in : גן חיים on by : ערן שאקי Comments:

בת יצחק וטאובה מוסקוביץ ילידת דורוהוי, רומניה נולדתי בשנת 1926 בדורוהוי, רומניה. להוריי הייתה מאפייה. לאחר מות אמי עבד אבי בזגגות. להוריי נולדו 7 ילדים:…

READ MORE

עיצוב ותוכן : ערן שאקי

פיתוח: joomaster בניית אתרים