Daily Archives: 15 באפריל 2015

  1. Home
  2. /
  3. Archive for אפריל 15th, 2015
הפלינגרחל (ריזיה)

הפלינג רחל (ריזיה)

Posted in : צופית on by : ערן שאקי Comments:

בת יוסף וגוסטה לייסנר ילידת צ’רנוביץ, בוקובינה, רומניה נולדתי בשנת 1921 בצ’רנוביץ, רומניה. התגוררתי עם הוריי ושני אחים ברחוב הראשי של העיר. לאבי הייתה חנות…

READ MORE
ברק יעל

ברק יעל

Posted in : צופית on by : ערן שאקי Comments:

בת יהושע וקלרה פליישר ילידת צ’רנוביץ, רומניה נולדתי בשנת 1937 בצ’רנוביץ, רומניה. לשמחתי איני זוכרת את המצוקות שחווינו בטרנסניסטריה, לשם הוגלתה משפחתי. נכנסתי למחנה כשהייתי…

READ MORE
בן-דב צבי

בן-דב צבי

Posted in : צופית on by : ערן שאקי Comments:

בן ברל והינדה יודקובסקי יליד סלונים, פולין נולדתי בשנת 1924 בסלונים, פולין. יש לי אח מבוגר ממני, מרדכי. בשל המדיניות האנטישמית בפולין עברו הוריי לצרפת,…

READ MORE
בן-דב יעל (אורסולה)

בן-דב יעל (אורסולה)

Posted in : צופית on by : ערן שאקי Comments:

בת שמואל ואליזבת גולדבלט ילידת לייפציג, גרמניה נולדתי בשנת 1923 בלייפציג, גרמניה. אבי היה איש עסקים ובעל חנות בגדים. אמי הייתה עקרת בית. יש לי…

READ MORE
אהרון צ'רנה

אהרון צ’רנה

Posted in : צופית on by : ערן שאקי Comments:

בת יצחק ופסיה קמפלמאכר ילידת רומאן, רומניה נולדתי בשנת 1928 בעיר רומאן, רומניה. אבי עבד כמלצר בבית קפה מקומי. הוא נפטר כאשר הייתי בת 10….

READ MORE
אהרון דוד

אהרון דוד

Posted in : צופית on by : ערן שאקי Comments:

בן חיים ושרה יליד רומאן, רומניה נולדתי בשנת 1925 בעיר רומאן, רומניה. אבי היה אופה ועסק גם בחלוקת הלחם, אמי הייתה תופרת. היו לי שישה…

READ MORE
אברמסון לידיה

אברמסון לידיה

Posted in : צופית on by : ערן שאקי Comments:

בת דוד וצ’ירקה בראון ילידת גלובוק, פולין נולדתי בשנת 1931 בגלובוק, רוסיה הלבנה, אז בשטח פולין. לאבי היו מפעל עורות ואטליז שבו עבדה אמי. היו…

READ MORE
גרמינוביץ מאשה

גרמינוביץ מאשה

Posted in : עינת on by : ערן שאקי Comments:

בת הירש יוסף וחיה שטימן ילידת לודז’, פולין נולדתי בשנת 1937 בלודז’, פולין. נולדתי על שולחן המטבח בביתה של סבתי. בית הוריי היה דתי וכשר….

READ MORE
בלום מלכה

בלום מלכה

Posted in : עינת on by : ערן שאקי Comments:

בת פינחס ושושנה גלבמן ילידת גרוס וולדהיים, רומניה נולדתי בשנת 1916 בגרוס וולדהיים בחבל טרנסילבניה, רומניה. הייתי הבת העשירית והקטנה ביותר. מכל עשרת הילדים נותרו…

READ MORE
נצר שרה

נצר שרה

Posted in : עדנים on by : ערן שאקי Comments:

בת אהרון ומלכה שוורץ ילידת סוליצ’ה, רומניה נולדתי בשנת 1931 בסוליצ’ה, רומניה. רוב תושבי העיירה היו יהודיים. הם היו סוחרים, חייטים ותופרות, סנדלרים, נגרים, צלם…

READ MORE
ד"ר לופו עזריה

ד”ר לופו עזריה

Posted in : עדנים on by : ערן שאקי Comments:

בן יוסף ודבורה יליד ורנה, בולגריה נולדתי בשנת 1939 בוורנה, בולגריה. אבי עבד כמנהל חשבונות, אמי הייתה עקרת בית. גרנו בשכירות בדירה גדולה. עד הולדתי…

READ MORE
לביא שמואל

לביא שמואל

Posted in : עדנים on by : ערן שאקי Comments:

בן לייב ואסתר ליבוביץ יליד שטפאנשטי, רומניה נולדתי בשנת 1939 בשטפאנשטי, רומניה. שטפאנשטי הייתה מפורסמת בקרב יהדות רומניה בזכות הצדיק, רבי אברהם מתתיה פרידמן, צאצא…

READ MORE

עיצוב ותוכן : ערן שאקי

פיתוח: joomaster בניית אתרים