Daily Archives: 15 באפריל 2015

  1. Home
  2. /
  3. Archive for אפריל 15th, 2015
זמברג יצחק

זמברג יצחק

Posted in : עדנים on by : ערן שאקי Comments:

בן יוסף והילדה יליד צ’רנוביץ, רומניה נולדתי בשנת 1938 בצ’רנוביץ, רומניה. אבי התנדב לצבא הרוסי שלחם בנאצים ונהרג בקרבות ברוסיה. עד היום אני לא ידוע…

READ MORE
דוידזון קלרה

דוידזון קלרה

Posted in : עדנים on by : ערן שאקי Comments:

בת מרדכי וגיזלה קלאיט ילידת יאסי, רומניה נולדתי בשנת 1937 ביאסי, רומניה, למשפחה גדולה. בשנת 1941 היה פוגרום ביהודי העיר ובו נטלו חלק חיילים ושוטרים…

READ MORE
גורפינקל ברטה

גורפינקל ברטה

Posted in : עדנים on by : ערן שאקי Comments:

בת פרץ וטובה דוננפלד ילידת יורדנשט, רומניה נולדתי בשנת 1927 בכפר יורדנשט, בוקובינה, רומניה. לאבי הייתה טחנת קמח, חנות גדולה ומחלבה. היו לי שלושה אחים…

READ MORE
קאליפה חוה

קאליפה חוה

Posted in : ניר אליהו on by : ערן שאקי Comments:

בת משה וקלרה גרופר ילידת רואן, צרפת נולדתי בשנת 1940 בעיר רואן שבמרכז בצרפת. אבי היה רופא. בצעירותו היה חבר בתנועת הנוער “התקווה” שהייתה מסונפת…

READ MORE
מאור צבי (הרווין)

מאור צבי (הרווין)

Posted in : ניר אליהו on by : ערן שאקי Comments:

בן מיכאל-יחיאל ושרה מאייר יליד וולקן, רומניה נולדתי בשנת 1929 בוולקן, עיירה במחוז טרנסילבניה, רומניה. רוב ימי ילדותי עברו עליי בעיר אורטשיה, שם גרו רבים…

READ MORE
מאור חנה

מאור חנה

Posted in : ניר אליהו on by : ערן שאקי Comments:

בת יצחק וצפורה שוכמכר ילידת וולדבה, פולין נולדתי בשנת 1933 בעיר וולדבה, סמוך לגבול אוקראינה פולין. משפחתי הייתה מסורתית. היו לי חמישה אחים ואחיות, אני…

READ MORE
כספי זאב (ולוולה)

כספי זאב (ולוולה)

Posted in : ניר אליהו on by : ערן שאקי Comments:

בן שמעון (שניאור) ושושנה (רייזל) זילברברג יליד רוקיטנה, פולין נולדתי בשנת 1932 ברוקיטנה, פולין. אבי שירת בצבא הרוסי ונעדר מהבית לתקופות ארוכות. אמי הייתה עקרת…

READ MORE
ברזילי יהודית

ברזילי יהודית

Posted in : ניר אליהו on by : ערן שאקי Comments:

בת יוסף ושורה ביננפלד ילידת בודפשט, הונגריה נולדתי בשנת 1929 בבודפשט, הונגריה. עד הכיבוש הגרמני החיים התנהלו כסדרם. אבי מכר עץ ופחמים, אמי הייתה עקרת…

READ MORE
קשת רחל - פולט

קשת רחל – פולט

Posted in : נחשונים on by : ערן שאקי Comments:

בת דוד ואולגה ביזאווי ילידת העיר סוס, טוניסיה נולדתי בשנת 1926 בעיר סוס, טוניסיה. אבי עבד כשומר בבניין וגובה כספים, אך לא באופן קבוע ומסודר….

READ MORE
אנגלמן דבורה (דולי)

אנגלמן דבורה (דולי)

Posted in : נחשונים on by : ערן שאקי Comments:

בת פאבין ואסתר הלר ילידת אנטוורפן, בלגיה נולדתי בשנת 1927 באנטוורפן, בלגיה. יש לי אח ואחות צעירים ממני. גדלתי בבית יפה, מסורתי ומסודר. בכל יום…

READ MORE
אמיר אורה

אמיר אורה

Posted in : נחשונים on by : ערן שאקי Comments:

בת שמואל וחנה אלטמן ילידת פשמש, פולין נולדתי בשנת 1925 בפשמש, פולין. בשנת 1929 בעקבות משבר כלכלי בפולין, עברה משפחתי לצרפת. לאבי הייתה מעדנייה, גם…

READ MORE
תדמור יואל

תדמור יואל

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בן דב (ברנרד) ופאולה-פרל בליצר יליד רדאוץ’, רומניה נולדתי בשנת 1939 ברדאוץ’, בוקובינה, רומניה. גדלתי בבית צמוד קרקע לא גדול. אבי היה פרוון ממעמד הביניים…

READ MORE

עיצוב ותוכן : ערן שאקי

פיתוח: joomaster בניית אתרים