Daily Archives: 15 באפריל 2015

  1. Home
  2. /
  3. Archive for אפריל 15th, 2015
שמילוביץ הנוצה חיה

שמילוביץ הנוצה חיה

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בת יצחק ודבורה רוזנשטרייך ילידת זמוסטיה, רומניה נולדתי בשנת 1922 בזמוסטיה שבחבל דורוחוי, רומניה. הוריי עסקו במסחר והייתה להם מאפייה. היינו 7 ילדים בבית, ארבע…

READ MORE
שלכטר חיה הלנה

שלכטר חיה הלנה

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בת יוסף וגניה טרוייר ילידת פשמישל, פולין הוריי עם כל משפחת אמי הוכנסו לגטו פשמישל. אבי נרצח בגטו, הוא לא ידע שאמי בהריון אתי. נולדתי…

READ MORE
רונן הדסה

רונן הדסה

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בת סניל וחנה (אנוצה) סנילביץ ילידת סבניי, רומניה נולדתי בשנת 1937 בסבניי, רומניה, למשפחה מכובדת ואמידה. להוריי הייתה חווה חקלאית מחוץ לעיר והיה להם עדר…

READ MORE
רום רחל

רום רחל

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בת ארנולד ורוזליה וויס ילידת ארד, רומניה נולדתי בשנת 1935 בעיר ארד, רומניה. גרנו בכפר גדול בשם פצ’קה. לאבי היה בית מסחר לתבואות. הייתי בת…

READ MORE
רום אורי

רום אורי

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בן אלכסנדר ורוזינה רוזנברג יליד טימושרה, רומניה נולדתי בשם ארנולד רוזנברג בשנת 1933 בעיר טימושרה, רומניה, למשפחת סוחרים עמידה. הקהילה היהודית בטימושרה ניהלה חיים יהודיים…

READ MORE
רוזנטל ליאון

רוזנטל ליאון

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בן שלמה ואדלה שוורץ יליד יאסי, רומניה נולדתי בשנת 1937 בעיר יאסי, רומניה. אבי הביולוגי, שלמה שוורץ, עבד בתיאטרון בתפאורה, אמי הייתה עקרת בית. עם…

READ MORE
קרסנושינסקי רחל

קרסנושינסקי רחל

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בת דוד וחיה שרה ברוטפילד ילידת בוטושאן, רומניה נולדתי בשנת 1933 בכפר הולוב ליד בוטושאן, רומניה. להוריי הייתה חנות למוצרים שונים, החל ממוצרים ליולדת ועד…

READ MORE
קוך סוניה זוסיה

קוך סוניה זוסיה

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בת פרדריך ורייזל פוהורילס ילידת הובין, אוקראינה נולדתי בשנת 1928 בהובין באזור גליציה שבאוקראינה, אז היה המקום תחת שלטון פולין. גדלתי כבת יחידה בבית חילוני…

READ MORE
סנילביץ שרה

סנילביץ שרה

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בת יעקב ודבורה כץ ילידת ברלד, רומניה הוריי התגוררו בכפר בנקה. משפחת אבי הייתה מבוססת מאוד ומרבית הכפר הייתה שייכת להם. הוריי היו בעלי מבנה…

READ MORE
סקרוצ'רו יהודית

סקרוצ’רו יהודית

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בת ישראל ופרלה ליבוביץ ילידת בוטושאן, רומניה נולדתי בשנת 1938 בבוטושאן, רומניה. גדלתי בבית יהודי חילוני, בין משפחות נוצריות. היחסים עם השכנים היו טובים. על…

READ MORE
נויפלד צבי-ארנסט

נויפלד צבי-ארנסט

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בן דב ושרה יליד קלוז’, רומניה נולדתי בשנת 1936 בקלוז’, רומניה. משפחתי הייתה מבוססת. אבי היה בעל חנות בדים, בגדים ומוצרי תפירה ואריגה. הייתי לי…

READ MORE
משה מקסמיליאן

משה מקסמיליאן

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בן ישראל ולוטה יליד צ’רנוביץ, רומניה נולדתי בשנת 1935 בצ’רנוביץ, רומניה. אבי היה בעל מקצוע באריגה והיה מנהל עבודה בבית חרושת, אמי הייתה פקידה. בהיותי…

READ MORE

עיצוב ותוכן : ערן שאקי

פיתוח: joomaster בניית אתרים