Daily Archives: 15 באפריל 2015

  1. Home
  2. /
  3. Archive for אפריל 15th, 2015
משה חנה

משה חנה

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בת דוד ובתיה-בטי ברקוביץ ילידת יאסי, רומניה נולדתי בשנת 1937 ביאסי, רומניה. אמי הייתה מילדת ולאבי הייתה מרפדייה. גרנו בשכירות בבית קרקע. בחצר גדלו עצי…

READ MORE
מרקו שלמה

מרקו שלמה

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בן מרדכי וויקי יליד חרלאו, רומניה נולדתי בשנת 1939 בחרלאו, רומניה לאם דתית ולאב מסורתי מהעיר לספזי. אבי היה קניין ושותף בבית חרושת לזכוכית, שקיים…

READ MORE
לנגר סטלה

לנגר סטלה

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בת מרקו מרדכי ומריה מרים קאופמן ילידת באקו, רומניה נולדתי בשנת 1931 בבאקו, רומניה. הוריי היו בני המעמד הבינוני. גרנו בבית גדול, אמי הייתה עקרת…

READ MORE
לזרוביץ נחמה

לזרוביץ נחמה

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בת איטה ברץ ילידת בוטושאן, רומניה נולדתי בשנת 1938 בבוטושאן, רומניה. גדלתי בבית דתי מסורתי; סבי מצד אבי היה רב ראשי בעיר יאסי. אמי באה…

READ MORE
לזרוביץ יעקב (ינקו)

לזרוביץ יעקב (ינקו)

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בן אריה ליאון ופרומה יליד סוליצ’ה רומניה נולדתי בשנת 1931 בסוליצ’ה, רומניה. גדלתי עם עוד 7 אחים ואחיות, בבית יהודי במשפחה ממוצעת. לאבי הייתה מכונת…

READ MORE
כהן סופיה שפרה

כהן סופיה שפרה

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בת שמעון וברנה ליבוביץ ילידת סאבן, רומניה נולדתי בשנת 1925 בסאבן, רומניה. אבי היה נגר, בנוסף היו לו שתי חנויות לדברי ברזל, אמי הייתה עקרת…

READ MORE
יוסף סופיה

יוסף סופיה

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בת משה וחיה רוטרו ילידת ז’מוסטיאה, רומניה נולדתי בתחילת שנת 1940 בז’מוסטיאה, רומניה. גרנו עם סבתי ודודתי, אחות אמי. סבתי סרגה ובכך עזרה בפרנסת המשפחה….

READ MORE
חיים רחל

חיים רחל

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בת מנדל וגולדה בקלו ילידת רדאוץ, רומניה נולדתי בשנת 1945 בעיר רדאוץ, רומניה. גדלתי בבית מסורתי, הוריי דיברו יידיש. נולדתי לאחר המלחמה בעת שהוריי היו…

READ MORE
חיים חיים

חיים חיים

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בן דוד ואטי-רוזה יליד פיטרה נימץ, רומניה נולדתי בשנת 1939 בפיטרה נימץ, רומניה. גדלתי בבית יהודי שומר מסורת. אבי היה בעל יערות וסוחר עצים. להוריי…

READ MORE
זמוסטינו יוסף

זמוסטינו יוסף

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בן נתן ודבורה יליד סבן, רומניה נולדתי בשנת 1931 בסבן, רומניה. התגוררתי עם הוריי, אחי וסבי מצד אמי. סבי ואבי עסקו במסחר ובנוסף היה לנו…

READ MORE
גרינברג סלי

גרינברג סלי

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בת שלום ויטי פכט ילידת מיהיילן, רומניה נולדתי בשנת 1928 במיהיילין, רומניה. גדלתי בבית עמיד ומסורתי. הייתי הבת הבכורה של הוריי והייתה לי אחות צעירה…

READ MORE

גרינברג יעקב

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בן רחמיאל ושרה יליד מיכלין, רומניה נולדתי בשנת 1931 ברומניה. בשנת 1941 נכנסו הגרמנים לעיר. קיבלנו הוראה לארוז חפצים אישיים ובתוך יומיים הועלינו על רכבת…

READ MORE

עיצוב ותוכן : ערן שאקי

פיתוח: joomaster בניית אתרים