All posts by : ערן שאקי

  1. Home
  2. /
  3. Author Archive
גלם גרשון

גלם גרשון

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בן אליהו ועליזה יליד מסורטה, לוב נולדתי בשנת 1926 בעיר מסורטה שבלוב. למדתי בבית הספר 4 שנים, עד אשר נסגרו בתי הספר בפני יהודים. בתקופה…

READ MORE
ג'אן רפאל

ג’אן רפאל

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בן עמוס וגאולה יליד בדרנה, לוב נולדתי בשנת 1932 בבדרנה שבלוב. אבי היה חקלאי וגם שימש כראש הכפר. אחיי הגדולים היו בעלי חנויות. כאשר פלשו…

READ MORE
ג'אן רחל

ג’אן רחל

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בת חלפו וגיזלה ארביב ילידת בנגאזי, לוב נולדתי בשנת 1932 בבנגאזי שבלוב. אבי היה צורף אמן. אמי הייתה עקרת בית, המטופלת בי ובשבעת אחיי. חרב…

READ MORE
image020

ג’אן יצחק

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בן שלום ומלכה יליד בנגאזי, לוב נולדתי בשנת 1923 בבנגאזי, לוב. אבי היה סוחר בדים יוקרתיים ואמי הייתה עקרת בית. הייתה לי אחות אחת, מבוגרת…

READ MORE
ג'אן יונה

ג’אן יונה

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בת ברוך וזולה עטר ילידת ג’אדו, לוב נולדתי בשנת 1943 בג’אדו, לוב. לאבי היה קיוסק. הייתי הבת הבכורה, בלוב נולדו עוד שתי אחיות, ובארץ נולדו…

READ MORE
ג'אן דיאן-סופי

ג’אן דיאן-סופי

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בת ויקטור ואיזמרלדה חסן ילידת בנגאזי, לוב נולדתי בשנת 1932 בבנגאזי, לוב. אבי היה טבח ובעל מסעדה, ואמי הייתה תופרת. מימי שהות המשפחה בלוב אני…

READ MORE
כרמלי טוני (טובה)

ברמלי טוני (טובה)

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בת אברהם וסופיה לביא ילידת בנגאזי, לוב נולדתי בשנת 1933 בבנגאזי, לוב. אבי היה אדם אמיד, הוא סחר בצמר כבשים והיה בעל חנויות ובתים. לוב…

READ MORE
ארביב סמינה

ארביב סמינה

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בת חלפו ורחל כהן ילידת טוברוק, לוב נולדתי בשנת 1930 בטוברוק, לוב. אבי היה קצב, אמי הייתה מטופלת ב-13 ילדים. אבי ואחד מאחיי נפטרו לפני…

READ MORE
image012

ארביב לידיה

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

ילידת בנגאזי, לוב נולדתי בשנת 1932 בבנגאזי, לוב. אבי היה חייט ואמי עקרת בית. היו לי שישה אחים. כאשר התחילה המלחמה, הייתי אמורה להתחיל ללמוד…

READ MORE

אדיב ראובן

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בן יוסף וחדורה אדיב-דוייב יליד טריפולי, לוב נולדתי בשנת 1924 בטריפולי, לוב. הייתי הבן הבכור לאמי, לאבי היו אלה הנישואים השניים. כאשר הייתי נער בן…

READ MORE

עיצוב ותוכן : ערן שאקי

פיתוח: joomaster בניית אתרים