Category Archives : אלישמע

  1. Home
  2. /
  3. אלישמע

אדיב ראובן

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בן יוסף וחדורה אדיב-דוייב יליד טריפולי, לוב נולדתי בשנת 1924 בטריפולי, לוב. הייתי הבן הבכור לאמי, לאבי היו אלה הנישואים השניים. כאשר הייתי נער בן…

READ MORE
image012

ארביב לידיה

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

ילידת בנגאזי, לוב נולדתי בשנת 1932 בבנגאזי, לוב. אבי היה חייט ואמי עקרת בית. היו לי שישה אחים. כאשר התחילה המלחמה, הייתי אמורה להתחיל ללמוד…

READ MORE
ארביב סמינה

ארביב סמינה

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בת חלפו ורחל כהן ילידת טוברוק, לוב נולדתי בשנת 1930 בטוברוק, לוב. אבי היה קצב, אמי הייתה מטופלת ב-13 ילדים. אבי ואחד מאחיי נפטרו לפני…

READ MORE

בוגטוס ויולה ז”ל

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בת משה ורחל זיגדון ויולה נולדה בשנת 1928 בעיר ברצ’ה, לוב. ויולה הייתה בין היהודים שנשלחו למחנה הריכוז ג’אדו. לאחר ששוחררה מהמחנה, חזרה לעיר הולדתה…

READ MORE
בוקטוס אשר ז"ל

בוקטוס אשר ז”ל

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בן חיים ושושנה אשר נולד בשנת 1937 בבנגזי שבלוב. אביו היה קצב והאם הייתה עקרת בית, אך לקראת חגי המוסלמים, ובעיקר לקראת הרמאדאן תפרה עבור…

READ MORE
ברמלי אליהו ז"ל

ברמלי אליהו ז”ל

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בן עמוס וגלילה אליהו נולד בשנת 1932 בבנגזי, לוב. אביו היה בעל מפעל לכלי בית. בילדותו למד בישיבה ובבית ספר עממי. בשנת 1942 נשלחו יהודי…

READ MORE
כרמלי טוני (טובה)

ברמלי טוני (טובה)

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בת אברהם וסופיה לביא ילידת בנגאזי, לוב נולדתי בשנת 1933 בבנגאזי, לוב. אבי היה אדם אמיד, הוא סחר בצמר כבשים והיה בעל חנויות ובתים. לוב…

READ MORE
ג'אן דיאן-סופי

ג’אן דיאן-סופי

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בת ויקטור ואיזמרלדה חסן ילידת בנגאזי, לוב נולדתי בשנת 1932 בבנגאזי, לוב. אבי היה טבח ובעל מסעדה, ואמי הייתה תופרת. מימי שהות המשפחה בלוב אני…

READ MORE
ג'אן יונה

ג’אן יונה

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בת ברוך וזולה עטר ילידת ג’אדו, לוב נולדתי בשנת 1943 בג’אדו, לוב. לאבי היה קיוסק. הייתי הבת הבכורה, בלוב נולדו עוד שתי אחיות, ובארץ נולדו…

READ MORE
image020

ג’אן יצחק

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בן שלום ומלכה יליד בנגאזי, לוב נולדתי בשנת 1923 בבנגאזי, לוב. אבי היה סוחר בדים יוקרתיים ואמי הייתה עקרת בית. הייתה לי אחות אחת, מבוגרת…

READ MORE
ג'אן רחל

ג’אן רחל

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בת חלפו וגיזלה ארביב ילידת בנגאזי, לוב נולדתי בשנת 1932 בבנגאזי שבלוב. אבי היה צורף אמן. אמי הייתה עקרת בית, המטופלת בי ובשבעת אחיי. חרב…

READ MORE

עיצוב ותוכן : ערן שאקי

פיתוח: joomaster בניית אתרים