Category Archives : אלישמע

  1. Home
  2. /
  3. אלישמע
ג'אן רפאל

ג’אן רפאל

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בן עמוס וגאולה יליד בדרנה, לוב נולדתי בשנת 1932 בבדרנה שבלוב. אבי היה חקלאי וגם שימש כראש הכפר. אחיי הגדולים היו בעלי חנויות. כאשר פלשו…

READ MORE
גלם גרשון

גלם גרשון

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בן אליהו ועליזה יליד מסורטה, לוב נולדתי בשנת 1926 בעיר מסורטה שבלוב. למדתי בבית הספר 4 שנים, עד אשר נסגרו בתי הספר בפני יהודים. בתקופה…

READ MORE
דואני פנינה

דואני פנינה

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בת משה ומיסה דואני ילידת בנגאזי, לוב נולדתי בשנת 1939 בבנגאזי, לוב. משפחתי מנתה 9 נפשות. אמי טיפלה בילדים ואבי עבד בבית מרזח אליו נהרו…

READ MORE
דואני ציון ז"ל

דואני ציון ז”ל

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בן עמוס ונסריה ציון נולד בשנת 1937 בבנגאזי, לוב. המשפחה מנתה 8 נפשות. מאחר והמשפחה הייתה במצוקה כלכלית, אחיו ואחיותיו התחנכו בבית הדוד. הבת הבכורה…

READ MORE

חסן כמוס ז”ל

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בן משה ושרה כמוס נולד בשנת 1911 בלוב. בזמן המלחמה היה במחנה ג’אדו. לכמוס נולדו שמונה ילדים: שרה, מונה, מלכה, אסתר, יוסף, רותי, ציפי ומשה….

READ MORE
חסן רחל

חסן רחל

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בת יוסף ונינה סחלה ילידת בנגאזי, לוב נולדתי בשנת 1932 בעיר בנגאזי שבלוב. אבי היה קברן. היו לי שני אחים ושלוש אחיות. אני זוכרת שנלקחנו…

READ MORE
לביא אליהו

לביא אליהו

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בן אברהם וסופי יליד בנגאזי, לוב נולדתי בשנת 1928 בבנגאזי, לוב. אבי היה סוחר עשיר ובבעלותו היו חנויות, 300 ראש בקר ורכוש רב. יש לי…

READ MORE
לביא דורינה (דידי)

לביא דורינה (דידי)

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בת דוד וצפורה חיים ילידת בוקרשט, רומניה נולדתי בשנת 1930 בבוקרשט, רומניה. אבי היה סוחר. היו לי עוד 4 אחים: אפרים, בתיה, שעיה ומשה. למדתי…

READ MORE
מגידיש אסתר

מגידיש אסתר

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בת אליהו ומיכה חג’ג’ ילידת טריפולי, לוב נולדתי בשנת 1943 בטריפולי, לוב. אבי היה נהג משאית. מאחר ובזמן המלחמה הייתי תינוקת, אין לי זיכרונות אישיים…

READ MORE
מגידיש מיסה

מגידיש מיסה

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בת יעקב ורחל מגידיש ילידת בנגאזי, לוב נולדתי בשנת 1934 בבנגאזי, לוב. לאבי היה קיוסק. אמי הייתה עקרת בית וגם עבדה בתפירה ובבישול עבור הערבים,…

READ MORE
מגידיש משה

מגידיש משה

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בן יעקב ורחל יליד צ’רנה, לוב נולדתי בצ’רנה שבלוב בשנת 1925. אבי עסק במסחר ואמי בריפוי באמצעות צמחי מרפא. בגיל 10 התחלתי ללמוד בבית הספר…

READ MORE
מסיקה חליפה ז"ל

מסיקה חליפה ז”ל

Posted in : אלישמע on by : ערן שאקי Comments:

בן יעקב ומיסה חליפה נולד בשנת 1931 בבנגזי, לוב. אביו היה פחח. לקראת החגים עבד כמשגיח כשרות באטליזים של האיטלקים, על מנת שיוכלו לספק בשר…

READ MORE

עיצוב ותוכן : ערן שאקי

פיתוח: joomaster בניית אתרים