Category Archives : נווה ימין

  1. Home
  2. /
  3. נווה ימין
אטון חיים ז"ל

אטון חיים ז”ל

Posted in : נווה ימין on by : ערן שאקי Comments:

בן יודה ורוזה חיים נולד בשנת 1923 בסלוניקי, יוון. אביו עסק במסחר בדים וכפתורים. להורים היו חמישה ילדים, חיים היה הבן הבכור. בשל המצב הכלכלי…

READ MORE
אטון יצחק ז"ל

אטון יצחק ז”ל

Posted in : נווה ימין on by : ערן שאקי Comments:

בן רפאל ומזל יצחק נולד בשנת 1906 בטריקלה, יוון. בימי המלחמה התחבא בהרים. יצחק נפטר בשנת 1990. יהי זכרו ברוך

READ MORE
אטון רוזליה ז"ל

אטון רוזליה ז”ל

Posted in : נווה ימין on by : ערן שאקי Comments:

בת יהושע ומזל קבליס נולדה בשנת 1910 בטריקלה, יוון. בימי המלחמה התחבאה בהרים. רוזליה נפטרה בשנת 2008. יהי זכרה ברוך!

READ MORE
אלחנטי בלה ז"ל

אלחנטי בלה ז”ל

Posted in : נווה ימין on by : ערן שאקי Comments:

בת לאון ושרינה קליינמן בלה נולדה בשנת 1918 בלריסה, יוון. בלה נשלחה עם משפחתה לאושוויץ. רבים מבני משפחתה נשלחו לתאי הגזים, בלה הייתה בצריף מס’…

READ MORE

אלחנטי מרתה ז”ל

Posted in : נווה ימין on by : ערן שאקי Comments:

בת יוסף ורחל כהן מרתה נולדה בשנת 1936 בעיר וולוס שביוון. לאביה היה בית מלאכה לייצור מטאטאי קש וכן חנות שבה מכרו את התוצרת. להורים…

READ MORE

אלחנטי משה ז”ל

Posted in : נווה ימין on by : ערן שאקי Comments:

בן אברהם וקלרה משה נולד בשנת 1930 בלריסה, יוון. לאביו הייתה חנות שבה מכרו עופות וביצים. להורים היו שישה ילדים, משה היה בן הזקונים.  כאשר…

READ MORE

עיצוב ותוכן : ערן שאקי

פיתוח: joomaster בניית אתרים