Category Archives : נווה ירק

  1. Home
  2. /
  3. נווה ירק
משה ישראל ז"ל 

משה ישראל ז”ל 

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בן יהושע ומלכה ישראל נולד בשנת 1909 בזמוסטיה, רומניה. אביו היה אופה. ישראל היה הבן הבכור במשפחה בת שישה ילדים. בהיותו בן 9, נודע לאמו…

READ MORE
משה לוטי ז"ל

משה לוטי ז”ל

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בת יצחק וצילה אדלר לוטי נולדה בשנת 1913 בצ’רנוביץ, רומניה. אביה היה זגג, יהודי דתי מאוד. לוטי הייתה הבת הבכורה בין שישה ילדים. היא למדה…

READ MORE
משה מקסמיליאן

משה מקסמיליאן

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בן ישראל ולוטה יליד צ’רנוביץ, רומניה נולדתי בשנת 1935 בצ’רנוביץ, רומניה. אבי היה בעל מקצוע באריגה והיה מנהל עבודה בבית חרושת, אמי הייתה פקידה. בהיותי…

READ MORE
נויפלד צבי-ארנסט

נויפלד צבי-ארנסט

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בן דב ושרה יליד קלוז’, רומניה נולדתי בשנת 1936 בקלוז’, רומניה. משפחתי הייתה מבוססת. אבי היה בעל חנות בדים, בגדים ומוצרי תפירה ואריגה. הייתי לי…

READ MORE

סוקורצ’רו קרול ז”ל

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בן פסח ורחל קרול נולד בשנת 1937 בסאבן, רומניה. להוריו הייתה רפת והם שיווקו את החלב למחלבה בכפר. אביו היה סוחר בדברי מכולת, ואמו עקרת…

READ MORE
סנילביץ חיים ז"ל

סנילביץ חיים ז”ל

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בן סניל וחנה-אנוצה חיים נולד בשנת 1939 בעיירה סבניי, רומניה. להוריו היו אחוזות גדולות שבהן גידלו בעלי חיים וגידולי שדה שונים. כמו כן היו בעלי…

READ MORE
סנילביץ שרה

סנילביץ שרה

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בת יעקב ודבורה כץ ילידת ברלד, רומניה הוריי התגוררו בכפר בנקה. משפחת אבי הייתה מבוססת מאוד ומרבית הכפר הייתה שייכת להם. הוריי היו בעלי מבנה…

READ MORE
סקרוצ'רו יהודית

סקרוצ’רו יהודית

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בת ישראל ופרלה ליבוביץ ילידת בוטושאן, רומניה נולדתי בשנת 1938 בבוטושאן, רומניה. גדלתי בבית יהודי חילוני, בין משפחות נוצריות. היחסים עם השכנים היו טובים. על…

READ MORE
קוך סוניה זוסיה

קוך סוניה זוסיה

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בת פרדריך ורייזל פוהורילס ילידת הובין, אוקראינה נולדתי בשנת 1928 בהובין באזור גליציה שבאוקראינה, אז היה המקום תחת שלטון פולין. גדלתי כבת יחידה בבית חילוני…

READ MORE
קרסנושינסקי רחל

קרסנושינסקי רחל

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בת דוד וחיה שרה ברוטפילד ילידת בוטושאן, רומניה נולדתי בשנת 1933 בכפר הולוב ליד בוטושאן, רומניה. להוריי הייתה חנות למוצרים שונים, החל ממוצרים ליולדת ועד…

READ MORE
רוזנטל ליאון

רוזנטל ליאון

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בן שלמה ואדלה שוורץ יליד יאסי, רומניה נולדתי בשנת 1937 בעיר יאסי, רומניה. אבי הביולוגי, שלמה שוורץ, עבד בתיאטרון בתפאורה, אמי הייתה עקרת בית. עם…

READ MORE
רום אורי

רום אורי

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בן אלכסנדר ורוזינה רוזנברג יליד טימושרה, רומניה נולדתי בשם ארנולד רוזנברג בשנת 1933 בעיר טימושרה, רומניה, למשפחת סוחרים עמידה. הקהילה היהודית בטימושרה ניהלה חיים יהודיים…

READ MORE

עיצוב ותוכן : ערן שאקי

פיתוח: joomaster בניית אתרים