Category Archives : נווה ירק

  1. Home
  2. /
  3. נווה ירק
רום רחל

רום רחל

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בת ארנולד ורוזליה וויס ילידת ארד, רומניה נולדתי בשנת 1935 בעיר ארד, רומניה. גרנו בכפר גדול בשם פצ’קה. לאבי היה בית מסחר לתבואות. הייתי בת…

READ MORE
רונן הדסה

רונן הדסה

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בת סניל וחנה (אנוצה) סנילביץ ילידת סבניי, רומניה נולדתי בשנת 1937 בסבניי, רומניה, למשפחה מכובדת ואמידה. להוריי הייתה חווה חקלאית מחוץ לעיר והיה להם עדר…

READ MORE
שלכטר חיה הלנה

שלכטר חיה הלנה

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בת יוסף וגניה טרוייר ילידת פשמישל, פולין הוריי עם כל משפחת אמי הוכנסו לגטו פשמישל. אבי נרצח בגטו, הוא לא ידע שאמי בהריון אתי. נולדתי…

READ MORE
שלכטר ישעיהו ז"ל

שלכטר ישעיהו ז”ל

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בן גרשון-חלם ושרה ישעיהו נולד בשנת 1931 בחוברשוב, פולין. הוריו עסקו במסחר עופות. אחותו התינוקת נפטרה ממחלה בזמן המלחמה, ושני אחיו נולדו אחריה. עם פרוץ…

READ MORE
שמילוביץ הנוצה חיה

שמילוביץ הנוצה חיה

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בת יצחק ודבורה רוזנשטרייך ילידת זמוסטיה, רומניה נולדתי בשנת 1922 בזמוסטיה שבחבל דורוחוי, רומניה. הוריי עסקו במסחר והייתה להם מאפייה. היינו 7 ילדים בבית, ארבע…

READ MORE
תדמור יואל

תדמור יואל

Posted in : נווה ירק on by : ערן שאקי Comments:

בן דב (ברנרד) ופאולה-פרל בליצר יליד רדאוץ’, רומניה נולדתי בשנת 1939 ברדאוץ’, בוקובינה, רומניה. גדלתי בבית צמוד קרקע לא גדול. אבי היה פרוון ממעמד הביניים…

READ MORE

עיצוב ותוכן : ערן שאקי

פיתוח: joomaster בניית אתרים