Category Archives : ניר אליהו

  1. Home
  2. /
  3. ניר אליהו
ברזילי יהודית

ברזילי יהודית

Posted in : ניר אליהו on by : ערן שאקי Comments:

בת יוסף ושורה ביננפלד ילידת בודפשט, הונגריה נולדתי בשנת 1929 בבודפשט, הונגריה. עד הכיבוש הגרמני החיים התנהלו כסדרם. אבי מכר עץ ופחמים, אמי הייתה עקרת…

READ MORE
כספי זאב (ולוולה)

כספי זאב (ולוולה)

Posted in : ניר אליהו on by : ערן שאקי Comments:

בן שמעון (שניאור) ושושנה (רייזל) זילברברג יליד רוקיטנה, פולין נולדתי בשנת 1932 ברוקיטנה, פולין. אבי שירת בצבא הרוסי ונעדר מהבית לתקופות ארוכות. אמי הייתה עקרת…

READ MORE
מאור חנה

מאור חנה

Posted in : ניר אליהו on by : ערן שאקי Comments:

בת יצחק וצפורה שוכמכר ילידת וולדבה, פולין נולדתי בשנת 1933 בעיר וולדבה, סמוך לגבול אוקראינה פולין. משפחתי הייתה מסורתית. היו לי חמישה אחים ואחיות, אני…

READ MORE
מאור צבי (הרווין)

מאור צבי (הרווין)

Posted in : ניר אליהו on by : ערן שאקי Comments:

בן מיכאל-יחיאל ושרה מאייר יליד וולקן, רומניה נולדתי בשנת 1929 בוולקן, עיירה במחוז טרנסילבניה, רומניה. רוב ימי ילדותי עברו עליי בעיר אורטשיה, שם גרו רבים…

READ MORE
סגל חיים ז"ל

סגל חיים ז”ל

Posted in : ניר אליהו on by : ערן שאקי Comments:

בן יצחק ושרה חיים (חיימקה) נולד בשנת 1930 ברדוקנן, רומניה. בני המשפחה המורחבת גרו בבית הסבא. הסב עצמו גדל יתום ובמו ידיו הקים אימפריה לתפארת,…

READ MORE
קאליפה חוה

קאליפה חוה

Posted in : ניר אליהו on by : ערן שאקי Comments:

בת משה וקלרה גרופר ילידת רואן, צרפת נולדתי בשנת 1940 בעיר רואן שבמרכז בצרפת. אבי היה רופא. בצעירותו היה חבר בתנועת הנוער “התקווה” שהייתה מסונפת…

READ MORE
קושמרו יוסף ז"ל

קושמרו יוסף ז”ל

Posted in : ניר אליהו on by : ערן שאקי Comments:

בן שמעון ופרומה יוסף נולד בשנת 1929 בדורוהוי, רומניה. ליוסף היה אח, אברהם, הגדול ממנו ואחות, לאה, צעירה ממנו. אביו עבד יחד עם הדוד בחנות…

READ MORE

עיצוב ותוכן : ערן שאקי

פיתוח: joomaster בניית אתרים