Category Archives : עדנים

  1. Home
  2. /
  3. עדנים
גורפינקל ברטה

גורפינקל ברטה

Posted in : עדנים on by : ערן שאקי Comments:

בת פרץ וטובה דוננפלד ילידת יורדנשט, רומניה נולדתי בשנת 1927 בכפר יורדנשט, בוקובינה, רומניה. לאבי הייתה טחנת קמח, חנות גדולה ומחלבה. היו לי שלושה אחים…

READ MORE
גורפינקל דוד יעקב ז"ל

גורפינקל דוד יעקב ז”ל

Posted in : עדנים on by : ערן שאקי Comments:

בן אברהם חיים וריינה דוד נולד בשנת 1920 בקאליש, אוקראינה. משפחתו האמידה סבלה מהתנכלויות לכן עברו לעיר קיטרוס בבסרביה, שם שימש האב כשוחט וכמורה. בשנת…

READ MORE
ד"ר לופו עזריה

ד”ר לופו עזריה

Posted in : עדנים on by : ערן שאקי Comments:

בן יוסף ודבורה יליד ורנה, בולגריה נולדתי בשנת 1939 בוורנה, בולגריה. אבי עבד כמנהל חשבונות, אמי הייתה עקרת בית. גרנו בשכירות בדירה גדולה. עד הולדתי…

READ MORE
דוידזון קלרה

דוידזון קלרה

Posted in : עדנים on by : ערן שאקי Comments:

בת מרדכי וגיזלה קלאיט ילידת יאסי, רומניה נולדתי בשנת 1937 ביאסי, רומניה, למשפחה גדולה. בשנת 1941 היה פוגרום ביהודי העיר ובו נטלו חלק חיילים ושוטרים…

READ MORE
וינדשטראוך חנה ז"ל

וינדשטראוך חנה ז”ל

Posted in : עדנים on by : ערן שאקי Comments:

בת ברוך ומלה גולדפינגר חנה נולדה בשנת 1913 בעיר זקופנה, פולין. ביום פרוץ המלחמה היו אמורים חנה ויצחק להתארס, אך יצחק לא הגיע. חנה ומשפחתה…

READ MORE
זמברג יצחק

זמברג יצחק

Posted in : עדנים on by : ערן שאקי Comments:

בן יוסף והילדה יליד צ’רנוביץ, רומניה נולדתי בשנת 1938 בצ’רנוביץ, רומניה. אבי התנדב לצבא הרוסי שלחם בנאצים ונהרג בקרבות ברוסיה. עד היום אני לא ידוע…

READ MORE
לביא שמואל

לביא שמואל

Posted in : עדנים on by : ערן שאקי Comments:

בן לייב ואסתר ליבוביץ יליד שטפאנשטי, רומניה נולדתי בשנת 1939 בשטפאנשטי, רומניה. שטפאנשטי הייתה מפורסמת בקרב יהדות רומניה בזכות הצדיק, רבי אברהם מתתיה פרידמן, צאצא…

READ MORE
נצר שרה

נצר שרה

Posted in : עדנים on by : ערן שאקי Comments:

בת אהרון ומלכה שוורץ ילידת סוליצ’ה, רומניה נולדתי בשנת 1931 בסוליצ’ה, רומניה. רוב תושבי העיירה היו יהודיים. הם היו סוחרים, חייטים ותופרות, סנדלרים, נגרים, צלם…

READ MORE

עיצוב ותוכן : ערן שאקי

פיתוח: joomaster בניית אתרים