Category Archives : צופית

  1. Home
  2. /
  3. צופית
אברמזון גדליהו ז"ל

אברמזון גדליהו ז”ל

Posted in : צופית on by : ערן שאקי Comments:

בן ישראל ורבקה גדליהו נולד בשנת 1911 באודסה, רוסיה. לאחר המהפכה ברוסיה ברח עם קרובי משפחה לרומניה והמשפחה התפזרה. ילדותו ונעוריו עברו עליו בעיר בוקרשט…

READ MORE
אברמזון סוניה ז"ל

אברמזון סוניה ז”ל

Posted in : צופית on by : ערן שאקי Comments:

בת אהרון ורחל סנסוביץ סוניה נולדה בשנת 1915 באודסה, רוסיה. לאחר הירצחו של אביה במהפכה הרוסית, ברחו סוניה ואחותה לרומניה והגיעו לעיר קיסינוב הסמוכה לגבול….

READ MORE
אברמסון לידיה

אברמסון לידיה

Posted in : צופית on by : ערן שאקי Comments:

בת דוד וצ’ירקה בראון ילידת גלובוק, פולין נולדתי בשנת 1931 בגלובוק, רוסיה הלבנה, אז בשטח פולין. לאבי היו מפעל עורות ואטליז שבו עבדה אמי. היו…

READ MORE
אהרון דוד

אהרון דוד

Posted in : צופית on by : ערן שאקי Comments:

בן חיים ושרה יליד רומאן, רומניה נולדתי בשנת 1925 בעיר רומאן, רומניה. אבי היה אופה ועסק גם בחלוקת הלחם, אמי הייתה תופרת. היו לי שישה…

READ MORE
אהרון צ'רנה

אהרון צ’רנה

Posted in : צופית on by : ערן שאקי Comments:

בת יצחק ופסיה קמפלמאכר ילידת רומאן, רומניה נולדתי בשנת 1928 בעיר רומאן, רומניה. אבי עבד כמלצר בבית קפה מקומי. הוא נפטר כאשר הייתי בת 10….

READ MORE
בן-דב יעל (אורסולה)

בן-דב יעל (אורסולה)

Posted in : צופית on by : ערן שאקי Comments:

בת שמואל ואליזבת גולדבלט ילידת לייפציג, גרמניה נולדתי בשנת 1923 בלייפציג, גרמניה. אבי היה איש עסקים ובעל חנות בגדים. אמי הייתה עקרת בית. יש לי…

READ MORE
בן-דב צבי

בן-דב צבי

Posted in : צופית on by : ערן שאקי Comments:

בן ברל והינדה יודקובסקי יליד סלונים, פולין נולדתי בשנת 1924 בסלונים, פולין. יש לי אח מבוגר ממני, מרדכי. בשל המדיניות האנטישמית בפולין עברו הוריי לצרפת,…

READ MORE
ברק יעל

ברק יעל

Posted in : צופית on by : ערן שאקי Comments:

בת יהושע וקלרה פליישר ילידת צ’רנוביץ, רומניה נולדתי בשנת 1937 בצ’רנוביץ, רומניה. לשמחתי איני זוכרת את המצוקות שחווינו בטרנסניסטריה, לשם הוגלתה משפחתי. נכנסתי למחנה כשהייתי…

READ MORE
גרינפלד רגינה רבקה ז"ל

גרינפלד רגינה רבקה ז”ל

Posted in : צופית on by : ערן שאקי Comments:

בת אליהו שוורצגלס רגינה נולדה בשנת 1912 בעיר ראדום, פולין. בתקופת המלחמה נמלטה מהמחנות, כנראה לבד, ללא בני משפחתה. בשואה איבדה רגינה רבים מבני משפחתה….

READ MORE
גרינפלד שלום זיגמונד ז"ל

גרינפלד שלום זיגמונד ז”ל

Posted in : צופית on by : ערן שאקי Comments:

בן משה וצילה לבית אייזנר זיגמונד נולד בשנת 1910 בעיר בוצ’ץ, פולין. להוריו היו 9 ילדים. כנראה שבצעירותו עבד בחקלאות. במלחמה הצליח זיגמונד לברוח מהמחנות…

READ MORE
הפלינג אריה ז"ל

הפלינג אריה ז”ל

Posted in : צופית on by : ערן שאקי Comments:

בן אברהם שלמה ואסתר אריה נולד בשנת 1911 בכפר פהורלוביץ ליד בוקובינה צ’רנוביץ, רומניה. הוא היה בן יחיד בין חמש אחיות. בגיל 13 נאלץ לעבור…

READ MORE
הפלינגרחל (ריזיה)

הפלינג רחל (ריזיה)

Posted in : צופית on by : ערן שאקי Comments:

בת יוסף וגוסטה לייסנר ילידת צ’רנוביץ, בוקובינה, רומניה נולדתי בשנת 1921 בצ’רנוביץ, רומניה. התגוררתי עם הוריי ושני אחים ברחוב הראשי של העיר. לאבי הייתה חנות…

READ MORE

עיצוב ותוכן : ערן שאקי

פיתוח: joomaster בניית אתרים